About Us

English:

Realiteti is an independent Albanian-language portal based in Prishtina, established in March 2008.

With a wide variety of topics from all walks of life and attractive design, Realiteti Portal has quickly penetrated into the hearts of Albanian Internet users.

Today, Realiteti is among the most visited portals in Albanian language.

It is the dominant web site in Kosovo, Albania, Macedonia, Montenegro, Presevo Valley, and wherever Albanians live.

Shqip:

Realiteti është portal i pavarur në gjuhën shqipe, me seli në Prishtinë, i themeluar në Mars të vitit 2008.

Me një laramani temash të ndryshme nga të gjitha sferat e jetës dhe dizajn atraktiv, Portali Realiteti, shumë shpejtë ka depërtuar në zemrat e shfrytëzuesve shqiptarë të internetit.

Sot ndërkaq, Realiteti është ndër portalet më të vizituara në gjuhën shqipe.

Është ueb-faqe dominuese në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Luginë të Preshevës, dhe kudo ku jetojnë shqiptarët.